มูลนิธิกำลังใจ

เครื่องหมายของมูลนิธิกำลังใจ มีลักษณะเป็นรูป "กล่องของขวัญ" มีความหมายว่า

สิ่งที่มูลนิธิจะมอบให้แก่ผู้รับนั้นเปรียบเสมือนของขวัญ ที่จะเป็นกำลังใจสำคัญให้ผู้รับ

ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ

ผลงาน

โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือ "โครงการบันไดฝัน" เป็นโครงการทางวิชาการ ที่มูลนิธิกำลังใจและโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครจัดขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา วิชาการ ตลอดจนความสามารถต่างๆ ของเด็กนักเรียน และเพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ศักยภาพของตนและพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนไปสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศต่อไป 

เพิ่มเติม

ทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ

มูลนิธิกำลังใจ มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีและมีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผ่านโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ คือ ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย, ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ

กิจกรรมของมูลนิธิกำลังใจ
Today
Project
Activity

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิกำลังใจ โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี2566

 มูลนิธิกำลังใจเปิดรับสมัครนักศึกษาทุน โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 จำนวน 11 ทุน! เปิดรับสมัคร 10 มีนาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

10-03-2023

เพิ่มเติม

ของที่ระลึก

ส่งกำลังใจ สร้างความสดชื่นให้กับทุกวันด้วยของที่ระลึกการกุศล

บริจาค

ข้อมูลผู้บริจาค

ข่องทางทำระเงิน