โครงการแนะแนวการศึกษาให้คุณครูและนักเรียน จัดขึ้นเพื่อหนุนเสริมองค์ความรู้ด้านการแนะแนวการศึกษา แก่คุณครูประจำชั้นและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูแนะแนว และนักเรียน ที่จะสามารถนำไปใช้ในการเลือกแนวทางการเรียนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"มากกว่าทุนทรัพย์ มูลนิธิกำลังใจ ตั้งใจให้ทรัพย์ทางปัญญา แนวคิดที่สร้างสรรค์
ต่อยอดให้น้องๆ ดูแลตนเองและสังคมต่อไปได้"
4-5 มีนาคม 2567
โปรแกรม "กำลังใจ แนะแนวการศึกษา"
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว และโรงบ้านน้ำมุด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

พวกเรา มูลนิธิกำลังใจ และพันธมิตร รู้สึกดีใจและ ภูมิใจ ที่ได้ทำโปรแกรมแนะแนวการศึกษาที่มีประโยชน์กับอนาคตของน้องๆชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว และโรงบ้านน้ำมุด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เราดีใจที่ได้เห็นการเรียนรู้การต่อยอดของน้องๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนต่อ, ค้นหาสายอาชีพที่ถนัด เพื่อดูแลตัวเอง ครอบครัว และ สังคมได้อย่างแท้จริง

มูลนิธิกำลังใจขอขอบคุณ พี่ๆวิทยากรจิตอาสา จาก GodLike group, บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด, โรงคั่วกาแฟอัมตรา ที่ได้มาช่วยกันให้มุมมองและปลดล๊อคศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของน้องๆ ทุกคน
Link : ภาพกิจกรรมโปรแกรม "กำลังใจ แนะแนวการศึกษา"


15 พฤษภาคม 2567
โครงการ “จุดพลังฝัน เติมกำลังใจ ให้คุณครู” โปรแกรมแนะแนวการศึกษาให้คุณครู สู่นักเรียน
ณ ห้องประชุมพารากอน บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัดมูลนิธิกำลังใจ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จัดโปรแกรมแนะแนวการศึกษาให้คุณครู สู่นักเรียน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.การแนะแนวการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “เทคนิคการป้องกันและ รับมือซึมเศร้า เพื่อดูแลเยาวชนของเรา”
2.การแนะแนวการศึกษาเพื่อประโยชน์กับการศึกษาต่อ “เจาะลึก TCAS และการวางแผนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา”
3.การแนะแนวการศึกษาเพื่อต่อยอดทักษะอาชีพยุคใหม่ “เรียนรู้อาชีพยุคใหม่ และสอนเทคนิค, ปฏิบัติการธุรกิจออนไลน์”

มูลนิธิกำลังใจหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดสมุทรสาครของเรา ได้ทดลองทำในสิ่งที่ชอบ ได้ค้นพบตัวเอง ได้เรียนในสายอาชีพและสาขาวิชาที่ถนัด จนสำเร็จเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เป็นที่พึ่งของตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไปได้

Link : ภาพกิจกรรม“จุดพลังฝัน เติมกำลังใจ ให้คุณครู” โปรแกรมแนะแนวการศึกษาให้คุณครู สู่นักเรียน

ยอดบริจาค

สถานที่

แบบฟอร์มดาวน์โหลด