ข่าวสาร

ประกาศผลรางวัล "เยาวชนกล้าดี ทำเป็นธรรม" โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่14

ประกาศผลรางวัล "เยาวชนกล้าดี ทำเป็นธรรม" โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่14 สำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

29 August 2023

การแข่งขันทางวิชาการ ในโครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่14

“กำลังใจพาก้าวสู่บันไดฝัน” โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่14 โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ

29 August 2023