ข่าวสาร

โครงการ “จุดพลังฝัน เติมกำลังใจ ให้คุณครู”

โปรแกรมแนะแนวการศึกษาให้คุณครู สู่นักเรียน โดยมูลนิธิกำลังใจ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

15 May 2024

รับโล่เกียรติคุณจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกมูลนิธิ "สานใจไทย สู่ใจใต้"

เนื่องในโอกาสที่ มูลนิธิกำลังใจมอบเงินจำนวน 100,000 บาท และ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ มอบงบประมาณส่วนตัว จำนวน 400,000 บาท ให้แก่โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"

25 April 2024

เปิดรับสมัคร "ทุนกำลังใจ ปริญญาตรี" ปี2567

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเมื่อจบการศึกษาแล้วมูลนิธิกำลังใจมุ่งหวังให้ผู้รับทุน ได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาชีวิตและท้องถิ่นของตน ผู้รับทุนมีโอกาสเป็นผู้ให้ และส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นต่อไป

23 March 2024