กิจกรรมและโครงการ

วันนี้
โครงการ
กิจกรรม

กิจกรรมของมูลนิธิกำลังใจ

บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 14

กลับมาอีกครั้ง! กับ"โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 14" การแข่งขันชิงทุนการศึกษา ของนักเรียนระะดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 ของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง

20 June 2023

รายละเอียด

โครงการของมูลนิธิกำลังใจ

ทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ

มูลนิธิกำลังใจ มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีและมีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผ่านโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ คือ ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย, ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ

06 September 2021

กำลังใจไปถึงบ้าน

มูลนิธิกำลังใจ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยเด็ก พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย

01 January 2021