กำลังใจไปถึงบ้าน

มูลนิธิกำลังใจ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยเด็ก พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย

มูลนิธิกำลังใจได้จัดทำโครงการ "กำลังใจไปถึงบ้าน" เริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายน 2563 โดยโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย โดยมูลนิธิฯ ได้มีการพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล รวมถึงมอบของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยด้วย 

เดิมทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จะมีหน่วยเยี่ยมบ้านที่คอยติดตามอาการของผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลอยู่แล้ว แต่นานๆ ครั้งถึงจะมีจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนแรงกายและของอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วย มูลนิธิกำลังใจตั้งเป้าในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือทางโรงพยาบาล เดือนละ 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งที่ไปร่วมทำจิตอาสาจะไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 4-5 บ้าน งบประมาณครั้งละ 2,500 บาท(รวมค่าของอุปโภคบริโภคที่มอบให้)

**ปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางมูลนิธิฯ ของดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของทุกส่วนค่ะ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ยอดบริจาค

สถานที่

แบบฟอร์มดาวน์โหลด