โครงการของมูลนิธิกำลังใจ

ทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ

มูลนิธิกำลังใจ มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีและมีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผ่านโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ คือ ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย, ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ

06 September 2021

กำลังใจไปถึงบ้าน

มูลนิธิกำลังใจ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยเด็ก พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย

01 January 2021