2021-01-01 (00:00:00) | เข้าชม 154

วันที่จัดกิจกรรม

2020/09/01

กิจกรรมที่ทำ

โครงการกำลังใจไปถึงบ้าน เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2563 เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิกำลังใจ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กิจกรรมของเราคือ การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยเด็ก ที่เป้นคนไข้ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) มีการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งคนไข้หลายๆ รายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้ต้องมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมูลนิธิกำลังใจได้เข้าพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ร่วมพูดคุย แบ่งเบางานที่สามารถช่วยเหลือได้ เพื่อคลายความเครียดทั้งผู้ป่วยเอง และญาติผู้ดูแล นอกจากนี้ยังมอบของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยไว้ใช้ด้วยค่ะ 

 

ปัจจุบันปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จ.สมุทรสาคร มีความร้ายแรงและขยายเป็นวงกว้าง มูลนิธิกำลังใจจึงงดออกพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ

รูปภาพ

แบบฟอร์มดาวน์โหลด