2021-09-06 (00:00:00) | เข้าชม 426

วันที่จัดกิจกรรม

2022/03/01

กิจกรรมที่ทำ
✅ ประกาศผลทุนวันที่ 22 มิถุนายน 2565
✅ สำหรับน้องๆที่กำลังจะขึ้น ม.4/5/6 และ กำลังจะขึ้นปวช.1/2/3 ในปี 2565
✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2565
✅ สมัครได้เองไม่ต้องผ่านสถานศึกษา
✅ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
✅ กรุณาอ่านคุณสมบัติให้ละเอียด
 
 
ส่งมาที่ มูลนิธิกำลังใจ 57/6 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
❌ รับเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ❌
 

ทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ

มูลนิธิกำลังใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษาให้ได้ศึกษาต่อตามที่ตั้งใจไว้ ทุนการศึกษาของมูลนิธิเป็นแบบไม่ต้องใช้ทุน นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนต่อเนื่องทุกปีหากรักษาระดับเกรดที่กำหนดได้ มูลนิธิหวังว่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักเรียน นักศึกษาจะสามารถนำวิชาที่ร่ำเรียนมา ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

  • กำลังใจสร้างครูของชาติ” สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครูที่ดี จำนวน 10 ทุน สูงสุดทุนละ 30,000 บาทต่อปี
  • คุณหมอของกำลังใจ” สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ที่ดี จำนวน 2 ทุน สูงสุดทุนละ 50,000 บาทต่อปี
  • “Gumlungjai Scholars สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในคณะและสาขาที่ตนเองใฝ่ฝัน และ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความสำเร็จสูงสุดในสาขานั้น จำนวน 8 ทุน สูงสุดทุนละ 40,000 บาทต่อปี
  • ทุนการศึกษามัธยมปลาย” สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน สูงสุดทุนละ 10,000 บาทต่อปี

รูปภาพ