กิจกรรมของมูลนิธิกำลังใจ

บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 14

กลับมาอีกครั้ง! กับ"โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 14" การแข่งขันชิงทุนการศึกษา ของนักเรียนระะดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 ของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง

20 June 2023

รายละเอียด